فرهنگ سلامت

آنچه طاعون چند قرن پیش می تواند درباره کرونا به ما بیاموزد

  • از

دکترهانا مارکوس استادیار تاریخ علم در دانشگاه هاروارد در مقاله ای در نیویورک تایمز به بررسی تجارب ایتالیا از مهار طاعون می پردازد. به گزارش… ادامه »آنچه طاعون چند قرن پیش می تواند درباره کرونا به ما بیاموزد