برچسب » آژانس انرژی اتمی+ اسراییل+ ایران

تلاش گسترده رژیم صهیونیستی برای تاثیر گذاری بر سفر مدیر کل آژانس به تهران
2 سال قبل

تلاش گسترده رژیم صهیونیستی برای تاثیر گذاری بر سفر مدیر کل آژانس به تهران

رژیم صهیونیستی از ابتدای شکل گیری مذاکرات میان 1+5 که به انعقاد موافقتنامه برجام منجر شد یکی از مخالفین سرسخت شکل گیری این توافق بوده واکنون نیز همه ظرفیتهای خود برای برهم زدن مذاکرات را بسیج کرده است.