برچسب » افغانستان، گروه تروریستی داعش، فرهنگ ایرانیان

ادعای سیا: افغانستان تا دو سال دیگر شاهد تهدید داعش و بازسازی القاعده خواهد بود
1 سال قبل

ادعای سیا: افغانستان تا دو سال دیگر شاهد تهدید داعش و بازسازی القاعده خواهد بود

خبرگزاری جمهور افغانستان نوشت: سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به تازگی چهار سناریوی احتمالی را برای افغاستان تحت حکومت طالبان پیش بینی کرده که شامل اقتصاد ضعیف، وخامت اوضاع حقوق بشر، بازگشت داعش و احیای القاعده است.