برچسب » بن سلمان، توافق ایران و عربستان، فرهنگ ایرانیان

رمزگشایی از سورپرایز‌های بن سلمان در نزدیکی به ایران
10 ماه قبل
از دیدار احتمالی وزاری خارجه تا پاسخ مثبت رئیسی به دعوت ملک سلمان

رمزگشایی از سورپرایز‌های بن سلمان در نزدیکی به ایران

بن سلمان با پی بردن به اشتباهات استراتژیک خود از کوبیدن بر طبل تنش‌جویی، استراتژی خروج از کانون‌های بحران و مناقشه را در دستور کار قرار داده است. او قصد دارد با دور کردن ریاض از غامض‌ترین مسائل منطقه‌ای خود را از درگیری‌های هزینه‌زا با قدرت‌های بزرگ منطقه هم‌چون ایران و ترکیه رها کند