برچسب » جانسون+اوکراین

طرح بین المللی انگلیس برای واکنش به عملیات نظامی روسیه در اوکراین
1 سال قبل

طرح بین المللی انگلیس برای واکنش به عملیات نظامی روسیه در اوکراین

نخست وزیر انگلیس از کشورهای جهان خواست طرح ۶ بندی این کشور درباره اوکراین و عملیات نظامی روسیه در این کشور را تایید نمایند.