برچسب » جنگ سرد،جورج کنان،فرهنگ ایرانیان

آیا جنگ سرد اجتناب ناپذیر است؟
1 سال قبل

آیا جنگ سرد اجتناب ناپذیر است؟

کتاب تازه درباره بیوگرافی «جورج کنان» پدر استراتژی مهار شوروی در طول دوران جنگ سرد پرسش‌هایی را در این باره که آیا امکان جلوگیری از جنگ سرد پیشین وجود داشت و هم چنین این که آیا امکان پیشگیری از جنگ سرد در حال ظهور با چین وجود دارد مطرح می‌سازد.