برچسب » رستم قاسمی+ بودجه+ نهضت ملی مسکن

اختصاص یک سوم بودجه ۱۴۰۱ به نهضت ملی مسکن
2 سال قبل

اختصاص یک سوم بودجه ۱۴۰۱ به نهضت ملی مسکن

وزیر راه و شهر سازی گفت: نزدیک به یک سوم بودجه سال آینده کل کشور برای قانون نهضت ملی مسکن تصویب شده است.