برچسب » روسیه+گاز+اروپا

آیا اروپا زمستان ۲۰۲۲ را بدون گاز روسیه به سرمی‌برد؟
2 سال قبل

آیا اروپا زمستان ۲۰۲۲ را بدون گاز روسیه به سرمی‌برد؟

بحران اوکراین کشورهای قاره اروپا را به فکر انداخته است تا در سال ۲۰۲۲ نخستین زمستان بدون گاز روسیه را تجربه کنند. این عملیات بسیار سخت و پرهزینه ارزیابی‌ شده است و به برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت دولت‌ها در کنار صرفه‌جویی شهروندان قاره سبز نیاز دارد.