برچسب » رژیم صهیونیستی، روسیه، فرهنگ ایرانیان

نگاهی به روندهای مقابله نامتقارن ایران با رژیم صهیونیستی
10 ماه قبل

نگاهی به روندهای مقابله نامتقارن ایران با رژیم صهیونیستی

تا دهه گذشته، اسرائیل مجبور بود برای دفاع از خود و مقابله با تهدیدات خارجی، تقریباً به طور انحصاری بر دو مرحله تمرکز کند. اما با شکل‌گیری جنگ نامتقارن توسط ایران و افزایش عمق راهبردی ایران، این رژیم به دنبال تغییر در وضعیت نظامی- امنیتی خود بر آمد.