برچسب » صادرات دیزل روسیه،فرهنگ ایرانیان

فروش سوخت روسیه به اروپا به اسم عربستان!
1 سال قبل

فروش سوخت روسیه به اروپا به اسم عربستان!

عربستان سعودی به رغم داشتن مقادیر کافی دیزل، میلیون‌ها بشکه از این سوخت را از روسیه وارد می‌کند.