برچسب » عربستان،انصارالله یمن،فرهنگ ایرانیان

عربستان خواستار درج نام انصارالله در فهرست گروه‌های تروریستی شد
1 سال قبل

عربستان خواستار درج نام انصارالله در فهرست گروه‌های تروریستی شد

نماینده عربستان در شورای امنیت خواستار درج نام انصارالله یمن در فهرست گروه‌های تروریستی شد.