برچسب » قطع اینترنت

علت قطعی گسترده اینترنت در تهران و کرج چه بود؟
2 سال قبل

علت قطعی گسترده اینترنت در تهران و کرج چه بود؟

برخی مخاطبان امروز از قطعی گسترده اینترنت همراه و ثابت در تهران و کرج خبر دادند.