برچسب » ناصر کنعانی، آلمان، فرهنگ ایرانیان

کنعانی خطاب به مقامات آلمان: در اجرای عدالت در قبال تروریست‌ها از هیچکس اجازه نمی‌گیریم
11 ماه قبل

کنعانی خطاب به مقامات آلمان: در اجرای عدالت در قبال تروریست‌ها از هیچکس اجازه نمی‌گیریم

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در مقابله با تروریسم و اجرای عدالت در قبال تروریست‌ها از هیچکس اجازه نخواهیم گرفت، خطاب به مقامات آلمان گفت: به دنبال اعطای پاداش به تروریست‌های کودک کش نباشید.