برچسب » وزیردفاع آمریکا+آستین

ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین منجر به جنگ با روسیه می شود
2 سال قبل

ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین منجر به جنگ با روسیه می شود

وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین منجر به جنگ با روسیه خواهد شد.