برچسب » چین،وندی شرمن،فرهنگ ایرانیان

واشنگتن: چین در عرصه جهانی متجاوزتر شده است
1 سال قبل

واشنگتن: چین در عرصه جهانی متجاوزتر شده است

مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در مواضعی خصمانه علیه چین، این کشور را متهم به روی آوردن به سرکوبگری و تجاوزگری کرد.