برچسب » کنفرانس امنیتی مونیخ، فرهنگ ایرانیان

کنفرانس امنیتی مونیخ – محلی برای سیاست کاری‌های نمادین؟
1 سال قبل

کنفرانس امنیتی مونیخ – محلی برای سیاست کاری‌های نمادین؟

سایت خبری و تحلیلی «ناخ دنک زایتن» در آلمان، در یادداشتی تحت عنوان «کنفرانس امنیتی مونیخ - محلی برای سیاست کاری نمادین؟» نقدی بر عدم دعوت از مقامات جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس سالانه منتشر کرده است.