برچسب » گروسی+مذاکرات+آژانس

واکاوی دستاوردهای سفر رافائل گروسی به ایران
1 سال قبل

واکاوی دستاوردهای سفر رافائل گروسی به ایران

سفر گروسی به تهران که در ادامه گفتگوهای فشرده و پرچالش نمایندگان کشورمان با مسئولین آژانس در وین انجام شد، شرایطی را فراهم آورد که یکی از چند مانع پیش رو برای دستیابی به توافق قوی فعلا برداشته شود.