ارتباط با فرهنگ ایرانیان

 

پایگاه خبری- تحلیلی «فرهنگ ایران» از سال ۱۳۹۲ فعالیت می کند
دارای پروانه فعالیت از هیات نظارت بر مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری به شماره: ۲۳۱۵۲

آدرس: تهران ،میدان گل ها ، خیابان مظفری خواه، پلاک ۷۶

تلفکس: ۸۸۰۱۳۹۵۷